Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngát
Email: thcs.ta.ntngat@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Du
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 224       Đã duyệt: 181       Tổng điểm: 710

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt