Thông tin thành viên
Họ và tên: Lê Thị Nga
Email: thcs.ta.ltnga@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Tràng An
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 618       Đã duyệt: 472       Tổng điểm: 1.547

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt